Sort by
Sort by

Nestlé se dedica dezvoltării de produse benefice atât pentru tine, cât și pentru planetă. Ne propunem să exploatem potențialul alimentelor pentru a îmbunătăți calitatea vieții pentru toți, atât în prezent, cât și pentru generațiile viitoare.

Generarea valorii partajate (CSV) reprezintă modalitatea prin care ne-am angajat să atingem acest obiectiv. Este o strategie de afaceri care vizează să fie benefică atât pentru noi, acționarii noștri, cât și pentru societate și planetă.

O abordare centrată pe climă

Crisis climatică agravează criza alimentară globală, iar un sistem alimentar nesustenabil, responsabil pentru aproximativ o treime din emisiile globale, contribuie la accentuarea acestei probleme. Este imperativ să accelerăm tranziția către o modalitate mai sănătoasă și mai durabilă de a hrăni planeta în creștere, asigurând simultan echitate și accesibilitate.

Ne-am angajat să reducem la jumătate amprenta noastră de carbon până în 2030. Pentru a atinge acest obiectiv, transformăm fiecare aspect al afacerii noastre: de la adoptarea combustibililor alternativi pentru camioane și utilizarea energiei electrice regenerabile în fabricile noastre, până la implementarea ambalajelor cu mai puțin plastic și ușor de reciclat și reutilizat.

Abordarea noastră este holistică și interconectată, bazată pe promisiunea de a atinge emisii zero de gaze cu efect de seră până cel târziu în 2050, având în vedere mereu importanța oamenilor în centrul tuturor activităților noastre.


Avansarea la scară extinsă a sistemelor alimentare regenerative

Intenția noastră de a promova sisteme alimentare regenerative la scară largă marchează o dezvoltare profundă în gândirea noastră. Recunoaștem existența unei nevoi clare și urgente pentru noi de a demonstra conducere în stabilirea acestui nou traseu pentru afacerea noastră.

Fiecare cuvânt din această frază este important și abordează modul în care accelerăm activitățile noastre:

  • Avansăm prin a ne face auziți și a folosi influența noastră pentru a impulsiona progresul, în colaborare cu alții.
  • Regenerativ pentru a contribui la protejarea, reînnoirea și restaurarea terenurilor agricole și peisajelor.
  • Sisteme alimentare acoperind fiecare actor, activitate, proces și produs implicat în cultivarea, creșterea, producerea, livrarea și consumul alimentelor.
  • La scară pentru că planeta, comunitățile și indivizii au nevoie de schimbări la nivel global, la nivel de sisteme.

Transformarea alimentelor și a agriculturii pentru un viitor durabil

Prin promovarea sistemelor alimentare regenerative și colaborarea cu fermierii pentru a-i ajuta să tranziția la practicile agricole regenerative, putem contribui la crearea unui viitor mai rezistent pentru planeta noastră și oamenii săi.

Participarea la diete nutritive și durabile

Ne propunem să îmbunătățim calitatea vieții pentru oameni, familii și animale de companie, oferind opțiuni accesibile, nutritive și sustenabile. Valorificăm decadelor noastre de experiență și expertiza noastră în cercetare și dezvoltare pentru a oferi produse sigure, accesibile, durabile și de înaltă calitate pentru oameni peste tot și în toate etapele vieții. Suntem hotărâți să dezvoltăm produse care să fie benefice pentru tine și pentru planetă.

Sprijinirea unei tranziții juste

Scopul Nestlé este de a furniza mijloace de trai reziliente și echitabile, precum și locuri de muncă demne, care să permită comunităților agricole din întreaga lume să se susțină pe sine și familiile lor. Drumul către agricultura regenerativă este lung. De aceea, ajutăm fermierii oferind sprijin financiar acolo unde este necesar, remunerând practici bune și oferind îndrumare tehnică și științifică. Această abordare, împreună cu respectarea și promovarea drepturilor omului, este concepută pentru a contribui la o tranziție justă către practici noi în întreg lanțul nostru de aprovizionare.

Collaborări pentru schimbare

Promovarea sistemelor alimentare regenerative presupune co-crearea unui viitor rezilient pentru planeta noastră și locuitorii ei, lucrând pentru a sprijini comunitățile, îmbunătăți mijloacele de trai ale partenerilor noștri și bunăstarea consumatorilor noștri, revitalizând în același timp ecosistemele naturale. Această inițiativă necesită înțelegere și sprijin din partea tuturor actorilor implicați, de la guverne și organizații neguvernamentale la companii partenere și concurenți, instituții financiare și comercianți de materii prime. Toți avem un rol de jucat în contribuția la realizarea sistemelor alimentare regenerative.


În beneficiul oamenilor, naturii și climei

Pădurile, apa, solul și stocarea carbonului pe planeta noastră sunt intrinsec legate. Prin luarea în considerare a tuturor acestor factori, împreună cu respectul pentru drepturile omului și mijloacele de trai, putem juca rolul nostru în promovarea sistemelor alimentare regenerative la scară largă.