Sort by
Sort by

Diversitatea & Incluziunea

în cadrul companiei Nestlé, stimulăm diversitatea & incluziunea prin impactul nostru asupra :

Culturii
Culturii
Culturii

prin crearea unei culturi organizaționale favorabile incluziunii, valorificând diferențele angajaților noștri când aceștia lucrează împreună

Societății
Societății
Societății

acționând și interacționând într-o manieră incluzivă cu societatea și părțile interesate în mediul nostru divers de afaceri de-a lungul întregului nostru lanț de aprovizionare.

Inovației
Inovației
Inovației

prin conștientizarea nevoilor diverselor categorii de consumatori și clienți în ceea ce privește produsele & serviciile noastre și prin abordarea unei atitidini incluzive privind accesul la ele - oricând, oriunde, în orice mod.

Orphaned C Externalvideo:

Deci ce înseamnă de fapt ”Diversitatea și Incluziunea” la Nestlé?

Diversitatea și Incluziunea sunt o parte integrantă a culturii companiei noastre și este una din căile prin care transpunem scopul și valorile noastre în viață.

Valorile noastre sunt adânc înrădăcinate în respect: pentru noi înșine, pentru unul altul, pentru diversitate și respect pentru viitor. Ne propunem să încorporăm diversitatea și incluziunea în toate aspectele activității noastre, și ne focusăm asupra a trei domenii de bază: cultură, inovație și societate. Acest lucru implică crearea unei culturi organizaționale favorabile incluziunii care pune preț pe talentele și experiențele angajaților noștri, inovând pentru a satisface nevoile diverselor categorii de consumatori și clienți și interacționând cu societatea în piețele diverse unde activăm.

Recrutăm oameni competenți și motivați care respectă valorile, oferim oportunități egale pentru dezvoltarea și avansarea lor și pentru protejarea confidențialității lor. Nu tolerăm nicio formă de hărțuire sau discriminare. Angajamentul nostru de a oferi oportunități egale începe de la momentul recrutării și continuă până la momentul încetării raporturilor de muncă.

Thumbnail

Echilibrul între genuri

Echilibrul între genuri a devenit o prioritate pentru noi începând cu anul 2008, și acest lucru ne-a ajutat să creștem numărul de femei la toate nivelele ierarhice din cadrul organizației noastre. Dorim să fim o companie cu echilibru de gen prin crearea unui mediu de lucru favorabil incluziunii în vederea atingerii unor creșteri anuale ale procentajului de manageri și lideri seniori de gen feminin. Inițiativele noastre la nivel global și local în domeniul diversității de gen includ

 • Oportunități de dezvoltare: programe de mentorat și coaching
 • Un mediu de lucru flexibil și favorabil - Evenimente cu explicarea unor modele de urmat, mese rotunde și discuții în rețea
 • Formări în domeniul dezvoltării abilităților de lider și ateliere despre conștientizarea atitudinilor părtinitoare inconștiente
 • Politica în domeniul protecției maternității (pdf, 1Mb)

 

43%
of managerial roles aredin rolurile manageriale la nivel global sunt deținute de femei.

 

Am încorporat echibrul între genuri în toate practicile noastre în domeniul resurselor umane . Am obținut progrese în ultimii ani în creșterea numărului de femei în posturi manageriale. Începând cu anul 2018, 43% din aceste posturi au fost ocupate de femei. Vom pune accent pe sporirea proporției de femei în topul celor 200 funcții executive senioare de la 20%, cât este în prezent, până la 30% până în anul 2022. Acest scop reprezintă un pas înainte făcut de compania Nestlé în vederea atingerii parității între genuri.

Considerăm că o forță de muncă mai diversă cu mai multe femei în posturi de conducere va consolida cultura organizațională favorabilă incluziunii și îmbunătăți și mai mult compania Nestlé. Stabilim obiective măsurabile pentru a ne auto-responsabiliza. Înțegem că prin îmbunătățirea echilibrului între genuri vom adopta decizii mai bune, vom obține inovații mai puternice și un nivel mai ridicat de satisfacție a angajaților.

Mark Schneider, Director executiv al companiei Nestlé

 

 

 

În anul 2019, am elaborat un plan de acțiune pentru a crește numărul femeilor în posturi de conducere senioare la nivel global. Planul privind accelerarea echibrului între genuri include următoarele acțiuni specifice:

 • Sprijinirea tuturor managerilor pentru a încuraja un mediu de lucru favorabil incluziunii și asigurarea faptului că angajații sunt instruiți în ceea ce privește părtinirea inconștientă;
 • Încurajarea utilizării programului de concediu remunerat pentru creșterea copilului al companiei Nestlé și a faptului că politici flexibile în domeniul muncii sunt implementate în toate companiile grupului Nestlé;
 • Consolidarea programelor de mentorat și finanțare în vederea pregătirii femeilor cu potențial înalt pentru ocuparea pozițiilor senioare de conducere;
 • Recrutarea și promovarea unui număr mai mare de femei în posturi senioare de conducere;
 • Revizuirea rezultatelor liderilor seniori pentru promovarea echilbrului între genuri și pentru a asigura progresul;
 • Continuarea eforturilor noastre în vederea promovării remunerării egale și eliminării condițiilor care crează discrepanțe de plată între femei și bărbați; 
 • Raportarea progreselor înregistrate în raportul anual al companiei Nestlé privind crearea valorilor împărtășite
Thumbnail

Nestlé parte a Indecelui pentru Egalitate de Gen pentru anul 2019

Planul companiei Nestlé privind accelerarea egalității de gen consolidează angajamentul nostru de a îmbunătăți echibrul de gen în cadrul forței noastre de muncă. Suntem convinși că toată lumea, bărbați și femei, vor juca un rol cheie în avansarea egalității de gen și crearea unui mediu de lucru mai bun

Béatrice Guillaume-Grabisch, Vice-Director executiv, Șefă al Departamentului Resurse umane și servicii de afaceri al Grupului

Agilitate culturală

Cu ai săi 308,000 angajați de 177 naționalități diferite și cu prezența sa în 189 de țări, agilitatea culturală este foarte importantă pentru compania Nestlé și noi o susținem prin diferite programe pentru ca liderii și angajații Nestlé să:

 • Înțeleagă impactul diferențelor culturale asupra modului cum oamenii fac afaceri;
 • Înțeleagă cum să ofere feedback în conformitate cu particularitățile diferitor culturi;
 • Învețe cum comunicarea și comportamentul social diferă între culturi și cum să se adapteze la acestea.

Programele în cauză includ ateliere de agilitate culturală și soluții e-learning.

Thumbnail

Abilitarea diferitor generații la locul de muncă

În cadrul companie Nestlé, măsurile privind Diversitatea & Incluziunea includ asigurarea integrării și egalității pentru angajații companiei la nivelul tuturor generațiilor. În anul 2017, Nestlé France a organizat Ziua Generației Y , care a inclus organizarea atelierelor de ”mentorat invers” , precum și schimburi și dezbateri între generații. În cadrul acestei zile a fost de asemenea organizat și o probă de ”Provocarea Generației Y”, prin care echipe formate din membri ai Generațiie Y trebuiau să elaboreze și să prezinte propuneri privind modul cum se poate crea ”Nestle a zilei de mâine”. Echipele selectate ca și finaliste au fost invitate să prezinte propunerile lor membrilor seniori ai conducerii companiei.

Thumbnail

Abilitarea oamenilor cu capacități diferite

Urmărim să promovăm o cultură organizațională fondată pe puncte forte și centrată pe valorificarea capacităților. Am dezvoltat o procedură de auto-evaluare globală pentru toate piețele în care activăm pentru a le compara în ceea ce privește nivelul de incluziune și tipuri de activități pentru oameni cu dizabilități la locul de muncă. Scopul urmărit este identificarea celor mai bune practici și acțiuni în domeniul formării și sensibilizării, practicilor privind revenirea la locul de muncă, accesibilitatea sit-urilor și acordurilor la locul de muncă.

Programele implementate la nivel local care urmăresc creșterea gradului de angajare a persoanelor cu diferite capacități sunt de asemenea implementate în diferite piețe în care compania Nestlé este prezentă. Drept un astfel de exemplu poate servi Nestlé Austria care a anunțat public două inițiative în domeniul incluziunii sprijinite de organizațiile guvernamentale FAB și WUK. Nestlé France a semnat cel de-al doilea “Acord al Grupului cu privire la persoanele cu dizabilități ”, care se bazează pe trei piloni:

 • Păstrarea locului de muncă pentru persoanele cu dizabilități,
 • Recrutarea și integrarea persoanelor cu dizabilități,
 • Formare și comunicare în vederea evoluției mentalității oamenilor în această privință

 

 

 

Nestlé France a primit distincția ”Angajatorul anului” în cadrul European Diversity Awards 2014, mulțumită eforturilor depuse în domeniul angajării persoanelor cu dizabilități.

Thumbnail

Abilitarea comunității LGBT+

Thumbnail

De asemenea, ne concentrăm eforturile și pentru consolidarea culturii noastre organizaționale favorabile incluziunii prin sensibilizarea publicului despre comunitatea LGBT+ (Lesbiene, Homosexuali, Bisexuali, Transsexuali, +) și colaborarea cu organizațiile externe.

 

Începând cu anul 2018, susținem public Standardele de Conduită ale Organizației Națiunilor Unite în vederea susținerii comunităților de afaceri să facă combată discriminarea lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor, transsexualilor și intersexualilor (LGBTI).

Eforturile noastre intreprinse la nivel local au fost recompensate în SUA: Nestlé USA și Nestlé Purina PetCare au primit scoruri între 95% și 100% respectiv în cadrul indicelui corporativ de egalitate de gen 2018 (CEI), un studiu de evaluare comparativă la nivel național și raport cu privire la politicile și practicile corporative în privința tratamentului egal al persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgender și cu orientare sexuală netradițională (LGBTQ) la locul de muncă, administrat de Human Rights Campaign Foundation.

Conducând împreună

Programele noastre de formare în continuă desfășurare, ateliere de lucru și schimburi de cele mai bune practici în domeniul ”Diversității & Incluziunii”, precum și în domeniul ”Conștientizării atitudinilor părtinitoare inconștiente” urmăresc să asigure că toți angajații noștri internalizează viziunea noastră călăuzitoare. În anul 2017, am lansat o serie de conferințe în toată lumea cu titlul “Conducând împreună”. Aceste conferințe au reunit femei și bărbați de toate vârstele de la toate nivelele ierarhice pentru discuții și dezbateri privind modul cum putem accelera parcursul nostru pe drumul ”Diversității & Incluziunii”.

Începând cu anul 2019, Nestlé are peste 25 rețele compuse din angajați în toată lumea.

Diseminarea în cascadă a conștientizării atitudinilor părtinitoare inconștiente

Una din soluțiile catalizatoare pentru o cultură organizațională diversă și incluzivă de durată este minimizarea efectelor obstrucționiste ale părtinirii inconștiente în mediul nostru de muncă.

Atitudinile părtinitoare inconștiente sunt steriotipuri sociale despre anumite grupuri de oameni pe care oamenii din afară le formează inconștient. Toată lumea are credințe inconștiente despre diferite grupuri sociale și identitare, iar aceste atitudini părtinitoare izvorăsc din tendința oamenilor de a organiza lumi sociale prin intermediul catalogărilor.

Atelierele de lucru și instrumentele de formare pe care le utilizăm pe această temă sunt considerate a fi foarte revelatoare și sunt foarte populare printre angajații noștri:

Atelierele noastre de lucru oferă angajaților oportunitatea de a se exprima liber, împărtăși exemple reale din viață de atitudini părtinitoare la locul de muncă și să găsească soluții practice la probleme în relațiile interpersonale.

Programele de formare și instrumentele de testare care sunt la dispoziția angajaților le permit să descopere și să măsoare atitudinile lor părtinitoare despre care s-ar putea să nu fie conștienți și să urmeze recomandările pentru dezvoltarea lor personală,precum și pentru dezvoltarea culturii noastre organizaționale. În anul 2018, 1 464 angajați au urmat astfel de formări, urcând numărul total la 12 120 angajați începând din anul 2015.

Mai multe informații despre atitudinile părtinitoare inconștiente:

Nestlé India a dezvoltat un modul personalizat în limba Hindi în vederea instruirii angajaților fabricilor; 135 membri de sindicate din patru fabrici au fost instruiți, care la rândul lor au cascadat programul către angajați, cu sprijinul echipelor de specialiști ale departamentelor de resurse umane. Programul a fost extins și la alte fabrici în anul 2018.

Nestlé Orientul Mijlociu a organizat un eveniment de două zile destinat diversității și incluziunii pentru membrii comitetului de manageri seniori (Mancom), facilitat de către Directorul General pentru Diversitate și Incluziune. Atelierul de lucru privind sensibilizarea în limba engleză a fost înregistrat și pus la dispoziția tuturor angajaților, cu subtitrări în limbile arabă și Farsi.

Thumbnail