Sort by
Sort by

Gestionarea durabilă a apei în operațiunile noastre

factory

Apa este esențială pentru activitățile noastre și reprezintă o resursă vitală pentru întreaga lume. Conservarea apei este în centrul eforturilor noastre de a dezvolta o afacere mai eficientă.

Am pus în aplicare programe menite să îmbunătățească eficiența utilizării apei în fabricile noastre și am reușit să reducem constant consumul de apă, chiar și în condițiile unei creșteri a producției.

Abordarea noastră în gestionarea apei se adaptează la fiecare locație în parte, luând în considerare contextul specific. Pentru evaluarea stresului hidric în fabricile noastre, folosim diverse seturi de date disponibile public din patru surse independente. Fiecare locație Nestlé primește un scor, ceea ce ne permite să identificăm prioritățile și să stabilim acțiuni în consecință.

Abordarea noastră contextualizată urmează un plan în trei etape, pornind de la respectarea strictă a reglementărilor, trecând prin gestionarea excepțională a resurselor de apă și ajungând la acțiuni colective în cadrul peisajelor.

Efectuăm evaluări regulate ale resurselor locale de apă și a utilizării apei în și în afara fabricilor noastre, având în vedere posibilele riscuri viitoare. Colaborăm strâns cu părțile interesate și monitorizăm rezultatele cercetărilor externe pentru a ne asigura că acțiunile noastre sunt în concordanță cu cele mai bune practici și cu obiectivele stabilite.

Progresul nostru în direcția îmbunătățirii eficienței utilizării apei în operațiunile noastre

97.10 milioane m3
100 %
2.38 milioane m3

Modul în care gestionăm resursele de apă în operațiunele noastre

Suntem într-o căutare continuă pentru a îmbunătăți eficiența utilizării resurselor de apă în fabricile noastre, monitorizând atent retragerile și calitatea apei la fiecare locație. Susținem reciclarea și reutilizarea apei oriunde este fezabil și monitorizăm cu strictețe calitatea apei eliberate. Această abordare, bazată pe o atenție deosebită, ne asigură că respectăm cu strictețe reglementările și oferă o siguranță că ecosistemele în aval sunt protejate.

Instrumentul nostru digital de evaluare și monitorizare a conformității reprezintă o garanție suplimentară că fabricile noastre îndeplinesc standardele riguroase stabilite în Cerințele de Mediu Nestlé (NER) pentru calitatea apei.

Protejarea apei cu perspectivă reală

Ne străduim întotdeauna să utilizăm apa în cel mai eficient mod posibil. Acesta este motivul pentru care, începând cu anul 2019, am inițiat implementarea tehnologiei Aquassay în fabricile noastre pentru a monitoriza fluxul apei de la sursă până la eliminare. Această tehnologie sprijină managerii fabricilor în identificarea în timp real a zonelor în care se pot face îmbunătățiri.

water factory

Colaborarea cu Alianța Gestionarii Apei pentru standarde înalte de eficiență a apei

Standardul Alianța Gestionarii Apei (AWS) este primul standard global pentru măsurarea gestionării responsabile a apei pe criterii sociale, de mediu și economice.

AWS oferă un cadru aplicabil la nivel global care permite utilizatorilor majori de apă să înțeleagă utilizarea și impactul apei și să lucreze în colaborare și transparent pentru gestionarea durabilă a apei.

Standardul AWS ajută siturile să adopte cele mai bune practici pentru a aborda provocările comune ale apei dintr-un bazin hidrografic. De asemenea, contribuie la asigurarea unor acțiuni responsabile de gestionare a apei pentru toate părțile interesate.

Certificarea AWS

Procesul de certificare AWS permite o colaborare mai largă și îmbunătățită între părțile interesate locale. Acesta promovează utilizarea responsabilă a apei, care aduce beneficii comunităților locale din punct de vedere social și economic, sprijinind în același timp sustenabilitatea ecologică a bazinelor hidrografice.

De asemenea, conduce la o înțelegere mai puternică a provocărilor locale privind apa și la acțiuni colective mai semnificative pentru a le aborda –, toate vitale pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă.

Scopul nostru este de a certifica toate site-urile noastre Nestlé Waters la standardul AWS până în 2025.

waterfall