Sort by
Sort by

Nestle Finance Graduate Program

woman working

English | Romanian

Are you ready to join a multinational company and diverse team for outstanding achievements? Do you strive for unique challenges and experiences? Do you aspire to expand your professional competencies and skills? We are happy to offer an attractive and dynamic international working environment with numerous opportunities for development, reflecting our conviction that people are our most important and valuable asset. 

Nestle is a worldwide leader in Food and Beverage industry, successfully working and developing in Moldova, invites last year students and graduates to participate in Nestle Finance Graduate Program. 

Nestle Finance Graduate Program

Each member of the program gains experience in Factory costing and Business/Corporate controlling and opportunity of further employment in SEE Finance Department at the end of the program in case of open vacancies.

Program duration is 1 year.
Start of the Program - May 2024.

 Main Requirements:

 • 2023-2024 Graduate (Finance, Accounting) or last year student ready to work full time;
 • Fluency in English & Romanian;
 • Previous work or internship experience in Finance;
 • Readiness to work: 12 months - in Nestle Office (or. Chisinau , Moldova ) with possible remote work ( 2 days p/w);
 • High communication skills;
 • Ability to learn quickly;
 • Responsibility;
 • Attention to details.

We offer:

 • Work experience with an international company and possibility to take one of the positions in Nestle;
 • Full time official employment, social package and paid lunch;
 • Career growth and professional development.

Nestle Moldova is an equal opportunity employer. We offer all qualified employees and applicants identical chances.


English | Romanian

Programul de absolvenți Nestle Finance

Ești gata să te alături unei companii multinaționale și unui echipe diverse pentru realizări remarcabile? Îți dorești provocări și experiențe unice? Îți propui să-ți dezvolți competențele și abilitățile profesionale? Suntem încântați să oferim un mediu de lucru internațional atractiv și dinamic, cu numeroase oportunități de dezvoltare, reflectând convingerea noastră că oamenii sunt cel mai important și valoros activ al nostru.

Nestle - liderul mondial în industria alimentară și a băuturilor, care activează și se dezvoltă cu succes în Moldova, invită studenții și absolvenții de anul trecut să participe la Programul de Absolvenți Nestle Finance.

Programul de Absolvenți Nestle Finance

Fiecare membru al programului dobândește experiență în costurile de producție și controlul afacerilor/corporativ și are oportunitatea de a fi angajat ulterior în Departamentul de Finanțe SEE la finalul programului, în cazul posturilor vacante deschise.

Durata programului este de 1 an.
Începutul programului – Mai 2024.

Principalele cerințe:

 • Absolvent 2023-2024 (Finanțe, Contabilitate) sau student în ultimul an pregătit să lucreze full-time;
 • Fluență în limba engleză și româna;
 • Experiență anterioară de lucru sau stagiu în domeniul financiar;
 • Disponibilitatea de a lucra: 12 luni - în oficiul Nestle ( or. Chisinau, Moldova) cu posibilitate a lucra remote (2 zile în săptămână);
 • Abilități ridicate de comunicare;
 • Capacitatea de a învăța rapid;
 • Responsabilitate;
 • Atenție la detalii.

Ce oferim noi:

 • Experiență de lucru cu o companie internațională și posibilitatea de a ocupa una dintre pozițiile în cadrul Nestle;
 • Angajare oficială full-time, pachet social și prânz plătit;
 • Crescere profesională și dezvoltare de carieră.

Nestle Moldova este un angajator care oferă șanse egale. Oferim tuturor angajaților și solicitanților calificați șanse identice.